Laiendatud otsing

Kasutamistingimused

Veebikeskkonna www.teatmik.ee (edaspidi Teenus) kasutamisel annate nõusoleku täita kõiki kasutamistingimusi (edaspidi Tingimused).

  1. Teenuse loojad jätavad endale õiguse muuta Tingimusi Teenuse kasutajaid ette teatamata.
  2. Teenuse eesmärk on Eesti Vabariigis registreeritud juriidiliste isikutega seotud info kättesaadavuse parandamine ja otsingute lihtsustamine.
  3. Teenus on tasuta.
  4. Teenuse poolt avaldatavad andmed on avalikud ja tasuta.
  5. Teenuse poolt avaldatavate andmete vanus on üldjuhul alla 30 päeva, kuid võib olla suurem.
  6. Teenust on lubatud kasutada ainult heatahtlike eesmärkide saavutamiseks.
  7. Teenust on lubatud kasutada nii isiklike kui ka äriliste eesmärkide saavutamiseks.
  8. Teenusele on keelatud saata tarkvaraliselt automatiseeritud päringuid või tarlvaraliselt analüüsida Teenuse poolt avaldatud andmeid.

Teenus on loodud ja töötab ainult avatud lähtekoodiga tarkvaral põhinevate vahendite abil.